Társasházak biztos kézben
Tapasztalat és szakértelem
Költséghatékony gazdálkodás
Foldana Ingatlankezelés

Társasházkezelés

Társaságunk kifejezetten új építésű társasházak kezelésére specializálódott, figyelembe véve azokat a modern gépészeti berendezéseket, és megoldásokat, amelyek ezen társasházak magas színvonalú üzemelését szolgálják. Több régebbi építésű társasházat is kezelünk, melyek esetében cégünk fő politikája az ingatlan értékállóságának fenntartása, sőt felújítási projektek szervezésével a piaci érték növelése.

Általános társasház-kezelési tevékenység:

 •  a társasház műszaki üzemeltetésének koordinálása
 • a lakói befizetési kötelezettségek havi rendszerességgel történő előírása, ellenőrzése, és a tartozókkal szemben teljes jogi eljárás lefolytatása
 • az ingatlanvagyon kezelése a társasház közgyűlése által hozott határozatok szerint
 • a közgyűlési határozatok végrehajtása és végrehajtatása
 • döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe

Gazdasági, számviteli és pénzügyi tevékenység:

 • éves költségvetési javaslat elkészítése a közgyűlési döntéshez
 • a tulajdonos közösköltség–hozzájárulásának kiszámítása az alapító okirat és szervezeti–működési szabályzat alapján, illetve közgyűlési jóváhagyása után annak közlése
 • a bankszámlákkal, pénztárral kapcsolatos könyvvezetési feladatok szakszerű ellátása,
 • analitikus nyilvántartás vezetése a tulajdonosi közösköltség–befizetési kötelezettségről és a teljesítéséről
 • az esetleges bérlemények nyilvántartása, a bérlők részére bérleti díj közlés és a bérleti díj beszedése
 • a beérkező és kimenő számlák nyilvántartása
 • a kifizetendő számlák határidőre történő utalványozása, amennyiben a pénzeszközök rendelkezésre állnak
 • a bankszámlák feletti rendelkezési jog gyakorlása
 • a likviditási helyzet folyamatos figyelése, tervezése
 • a munkabérek, a magánszemélyek megbízási és vállalkozási díjának számfejtése, kifizetése
 • NAV–bejelentkezés és adatmódosítások intézése
 • az adó– és társadalombiztosítási befizetési és bevallási kötelezettségek teljesítése
 • egyéb, és adózással összefüggő ügyek intézése
 • az éves elszámolás elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, iratok, okmányok, bizonylatok megőrzése az irattározás rendje szerint

Műszaki tevékenység:

 • műszaki bejárások, javítási feladatok meghatározása
 • a szükséges építési–szerelési munkák megrendelése
 • a karbantartási, felújítási munkák elvégzéséhez kivitelezői árajánlatok beszerzése, a kivitelező munkáiról referenciák ellenőrzése
 • a tervszerű üzemeltetési és karbantartási munkákhoz az átalányszerződések megkötése
 • az elvégzett munkák műszaki ellenőrzése, átvétele, teljesítésigazolása
 • felújítási, illetve nagyobb karbantartási munkák elvégeztetéséhez műszaki szakvélemény megrendelése, szükség szerint műszaki ellenőr biztosítása
 • tűz–, érintés– és villámvédelemmel kapcsolatos szabványossági vizsgálatok elvégeztetése
 • 24 órás műszakihiba bejelentési lehetőség
 • az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárításáról gyors intézkedés (8 órán belül)
 • a társasház közös tulajdonában lévő elektromos, víz- és gázmérő főórák havi rendszerességgel történő leolvasása, és lejelentése a szolgáltató felé

Szervezési tevékenység:

 • a közgyűlés összehívásával és lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátása és a közgyűlési anyagok elkészítése, irattárolása (meghívók, jelenléti ívek, meghatalmazások, megbízások, jegyzőkönyvek)
 • a közgyűlési jegyzőkönyvek (határozatok) tulajdonosok részére biztosítása, a társasház döntése szerint
 • a tulajdonosok részére a félfogadási idő biztosítása
 • a közgyűlés által választott bizottságok működésének elősegítése, a bizottságokkal való jó együttműködés biztosítása, munkáltatói jogkörben a munkavállalók kiválasztása (gondnok, házfelügyelő, takarító stb.), javaslattétel a tulajdonosok felé

Ellenőrzési tevékenység:

 •  a munkavégzések ellenőrzése
 • tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
 • bérbe adott helyiség rendeltetésszerű használatának ellenőrzése

Fogyasztás elszámolás:

Központi fűtéses társasházak fűtés- és melegvízfogyasztás elszámolását is elkészítjük. Az elszámolást éves, féléves, vagy havi rendszerességben tudjuk végezni. Amennyiben havi elszámolást választ a Társasház, akkor a tulajdonostársak részére gépi úton kitöltött letéphető csekkes értesítővel tudjuk közölni a befizetendőket. (A csekk alapanyagot a Társasház biztosítja.) Emellett távfűtéses társasházak díjszétosztási arányainak kiszámítását és a Főtáv felé való közlését is elvégezzük.