how to create your own site

Adósoknak


Tájékoztatás az adósok részére 

?Miért kaptam felszólító levelet a Foldana Kft.-től

Foldana követeléskezelési részlegéről azért kaphatott felszólító levelet, mert a Foldana Kft.-t megbízó szolgáltató, vagy társasház felé Önnek tartozása áll fenn. Ennek érdekében a Foldana Kft. tartozásának átütemezése, vagy annak részletekben való rendezésére nyúlt segítséget

?Mit tartalmaz a felszólító levél

A felszólító levélben tájékoztatjuk az adóst, hogy társaságunk melyik szolgáltatótól kapott megbízást, és hogy jogosult a tartozás beszedésére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy milyen időszakra vonatkozó, és milyen értékű számla beszedéséről van szó. Egyben tájékoztatjuk, hogy a befizetés elmaradása esetén milyen jogi eljárások következnek

?Mi a teendő, ha nem értek egyet a tartozásommal

A felszólító levél kézhezvételét követő 8 napon belül a Foldana Kft. 1558 Budapest, Pf.: 56. címére, vagy a behajtas@foldana.hu elektronikus levélcímre írásban, vagy a 06-1-255-2009-es telefonszámon kifogást kell előterjeszteni. A kifogásban elő kell adnia, hogy a tartozását milyen okból vitatja, és ennek alátámasztására a szükséges bizonyítékokat is mellékelnie kell. Ha Ön a tartozását korábban a szolgáltatónak, vagy a társasháznak befizette, akkor a befizetésről szóló bizonylatot is mellékelnie szükséges

?Miért kaptam SMS-t a Foldana Kft.-től

A Foldana Kft. SMS-t abban az esetben küld, ha Ön társaságunkkal részletfizetési megállapodást kötött, és valamely részlet befizetésének nem tett eleget határidőre. Ebben az esetben a fizetési kötelezettségére SMS-ben emlékeztetjük. Amennyiben kollégánk telefonon kísérli meg az Ön felkeresését, de a telefont nem veszi fel, akkor a kapcsolatfelvételt SMS üzenettel kísérlik meg ismételten

?Miért kaptam értesítést arról, hogy személyes felkereső járt a lakásomon

Társaságunk területi irodájából a felkereső kolléga azért járt Önnél, mivel korábban társaságunkkal való egyeztetéstől elzárkózott, avagy megkereséseinkre nem reagált. Az értesítő levélen szereplő telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot kollégánkkal, aki Önt előre egyeztetett időpontban ismételten személyesen felkeresi, és lehetőség nyílik tartozásának egyeztetésére, valamint részletfizetési megállapodás megkötésére. Lehetősége van továbbá társaságunk központi székhelyén a 1135 Budapest, Jász u. 66/b címen minden hét keddi napjain 8-16 óra között felkeresni minket

?Mi történik, ha nem rendezem a tartozást

Ha társaságunk által felajánlott lehetőségekkel nem él, akkor a megbízónk külön megbízása alapján perképviseleti csoportunk a jogi eljárás megindításáról haladéktalanul intézkedik. A megindított jogi eljárás folyamán követelésünket bírósági végrehajtási úton fogjuk beszedni

A végrehajtó először bankszámlája ellen bocsát ki beszedési megbízást, a munkáltatójánál sor kerülhet bérének letiltására, valamint, ha ezen cselekmények eredménytelennek bizonyulnak ingófoglalásra (pl.: gépjármű, egyéb vagyontárgy stb.) végső esetben az adós tulajdonában lévő ingatlan árverésére is sor kerülhet. Ezen eljárások tetemes költségei, amely jóval meghaladja követelésünk értékét, mind az adósra fogjuk hárítani és behajtani. 1994.évi LIII. törvény

!Társaságunk a megbízónk nevében minden szükséges lépést meg fog tenni, hogy a jogosan járó követelést behajtsa


?Hogyan tudom a tartozásomat megfizetni

A társaságunk által kiadott készpénzátutalási megbízáson (csekken) tudja bármelyik postahivatalban befizetni. Amennyiben a “csekket” elvesztette, vagy megrongálódott, akkor szíveskedjen jelezni felénk a 06-1-255-2009-es telefonszámon, és kollégáink postai úton küldenek újat

Emellett bármely UniCredit bankfiókban személyesen, vagy átutalás útján tudja teljesíteni a készpénzátutalási megbízáson feltüntetett bankszámlára. Átutalás, vagy banki készpénzbefizetés esetén a közlemény rovatban az gyazonosítót mindenképpen szíveskedjen feltüntetni